QUANG MINH NEW CITY

QUANG MINH NEW CITY

Đ/C: Xã Quang Minh - Huyện Chơn Thành - Tỉnh Bình Phước

Trong những năm gần đây, đất nền Bình Phước có sự tăng trưởng cao và sẽ tăng mạnh trong giai đoạn tới nhờ sự phát triển đô thị đầu năm 2020.

Xem thêm