Khu Đất Tân Quan 5

Khu Đất Tân Quan 5

Đ/C:

Về vị trí địa lý, huyện Hớn Quản là huyện thuộc tỉnh Bình Phước, có ranh giới: phía Đông tiếp giáp huyện Bù Gia Mập và huyện Đồng Phú; phía Tây tiếp...

Xem thêm
Khu Đất Tân Quan 4

Khu Đất Tân Quan 4

Đ/C:

Về vị trí địa lý, huyện Hớn Quản là huyện thuộc tỉnh Bình Phước, có ranh giới: phía Đông tiếp giáp huyện Bù Gia Mập và huyện Đồng Phú; phía Tây tiếp...

Xem thêm
Khu Đất Tân Quan 3

Khu Đất Tân Quan 3

Đ/C:

Về vị trí địa lý, huyện Hớn Quản là huyện thuộc tỉnh Bình Phước, có ranh giới: phía Đông tiếp giáp huyện Bù Gia Mập và huyện Đồng Phú; phía Tây tiếp...

Xem thêm