Bình Phước sẽ thành lập 11 đô thị mới

Ngày xem: 2024/06/26 11:13:20 - Lượt xem: 1080

Ngày 24/11/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo đó đến năm 2030 Bình Phước sẽ thành lập 11 đô thị mới.

Giai đoạn 2021 – 2025: Bình Phước có 12 đô thị. Bao gồm 05 đô thị hiện hữu, trong đó có 01 đô thị loại III (thành phố Đồng Xoài), 03 đô thị loại IV (thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và thị xã Chơn Thành), 01 đô thị loại V (đô thị Tân Khai, huyện Hớn Quản). Thành lập 07 đô thị mới đạt tiêu chí đô thị loại V (gồm: Đức Liễu, huyện Bù Đăng; Bù Nho, huyện Phú Riềng; Đồng Nơ, huyện Hớn Quản; Tân Lập và Tân Hòa, huyện Đồng Phú; Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh; Thiện Hưng, huyện Bù Đốp). 


Giai đoạn 2026 – 2030: Bình Phước tiếp tục đầu tư phát triển đô thị Đồng Xoài hướng đến là đô thị loại II; phát triển 03 đô thị: Bình Long, Phước Long, Chơn Thành hướng đến là đô thị loại III; phát triển đô thị Tân Khai (huyện Hớn Quản) và đô thị Đồng Phú hướng đến là đô thị loại IV; Nâng cấp 04 xã đủ tiêu chuẩn lên đô thị loại V, gồm: xã Tân Tiến (huyện Đồng Phú), xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh), xã Thanh An và xã Tân Hưng (huyện Hớn Quản) để hình thành 04 đô thị mới.


Việc phát triển các đô thị được gắn với phương án tổ chức không gian theo vùng phát triển và các trục động lực, được liên kết bằng hệ thống giao thông, cụ thể:
+ Các vùng phát triển: Vùng phía Nam: bao gồm thành phố Đồng Xoài, thị xã Chơn Thành và huyện Đồng Phú. Đây là trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ và là tam giác phát triển của tỉnh; Vùng phía Tây: bao gồm thị xã Bình Long, huyện Hớn Quản và huyện Lộc Ninh với trung tâm phát triển là thị xã Bình Long; Vùng phía Đông Bắc: bao gồm thị xã Phước Long, huyện Bù Gia Mập, huyện Bù Đốp, huyện Phú Riềng, huyện Bù Đăng với trung tâm phát triển là thị xã Phước Long.

+ Các trục động lực: Trục phía Đông (Chơn Thành - Bù Đăng): trọng tâm là Quốc lộ 14, cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và đường phía Đông Nam Quốc lộ 14; Trục phía Tây (Chơn Thành - Lộc Ninh): phát triển công nghiệp gắn với Quốc lộ 13 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, kết nối lên Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư; Trục trung tâm (Đồng Phú - Phước Long): phát triển kinh tế gắn với ĐT 741, kết nối thị xã Phước Long, huyện Phú Riềng với Quốc lộ 14 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành.

Việc thành lập và phát triển hệ thống đô thị đảm bảo phù hợp với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi được Quốc hội phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu các đô thị đạt tiêu chí phân loại đô thị sớm hơn hoặc muộn hơn định hướng sẽ thực hiện các thủ tục đánh giá, công nhận loại đô thị tại thời điểm đánh giá đạt các tiêu chí phân loại đô thị theo quy định của pháp luật.Về phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn: Tổ chức bố trí sắp xếp, ổn định dân cư nông thôn phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn, quy hoạch nông thôn mới, đảm bảo bền vững, định cư lâu dài, đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phát triển khu dân cư nông thôn phù hợp với điều kiện và đặc trưng văn hóa, tập quán của từng khu vực. Kết hợp không gian văn hóa truyền thống của địa phương với thiết chế văn hóa, xã hội, xây dựng đời sống văn minh. Bảo tồn và phát triển không gian văn hóa nông thôn, các làng nghề kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ thương mại.

Về giải pháp quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và nông thôn theo quy hoạch: Quyết định 1489/QĐ-TTg yêu cầu cần xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, huy động tốt các nguồn lực để phát triển các đô thị trung tâm trở thành các đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết đô thị và nông thôn; xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng lưới hạ tầng chung của địa phương và các vùng phụ cận; nâng cao năng lực quản lý và thực thi của chính quyền các cấp, ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong quản lý phát triển đô thị và nông thôn nhằm đảm bảo sự phát triển hiện đại, văn minh và thân thiện với môi trường.

Theo : Đảng  Bộ Bình Phước

Tin liên quan