Bình Phước: Thông qua Nghị quyết thành lập Thị xã Chơn Thành. Tin vui cho các nhà đầu tư

Ngày xem: 2020/12/23 09:52:58 - Lượt xem: 617

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa công bố Nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành.

Toàn cảnh ngã tư Chơn Thành nhìn từ trên cao.(Bình Phước Online)

Toàn cảnh ngã tư Chơn Thành nhìn từ trên cao.(Bình Phước Online)

Cụ thể, Nghị quyết số 40/NQ-HĐND tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở chuyển nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Chơn Thành hiện nay.

Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành có 390,34 kmdiện tích tự nhiên; dân số 107.350 người. Địa giới hành chính: phía Bắc giáp huyện Hớn Quản, phía Nam giáp tỉnh Bình Dương; phía Đông giáp thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương; phía Tây giáp với huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương.

Và Nghị quyết cũng tán thành chủ trương thành lập 05 phường thuộc thi xã Chơn Thành: phường Hưng Long, phường Minh Thành, phường Minh Hưng, phường Thành Tâm, phường Minh Long.

Như vậy sau khi được phê duyệt, tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 huyện, 03 thị xã và 01 thành phố; 111 hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 05 thị trấn (không thay đổi về đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tăng 01 thị xã, 05 phường, giảm 01 huyện, 01 thị trấn và 04 xã).

Với Nghị quyết trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định trình các cấp có thẩm quyền quyết định; giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

 

Nội dung nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Nguồn văn bản gốc :  Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

 

 

Nguồn văn bản:  Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 Tán thành chủ trương thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tin liên quan