Kinh tế Bình Phước tăng trưởng đứng thứ 2 khu vực Đông Nam Bộ

Ngày xem: 2022/09/05 09:11:22 - Lượt xem: 789

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và các Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lê Hoàng Lâm, Huỳnh Hữu Thiết cùng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi giám sát đối với UBND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền và các Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Trần Văn Mi cùng lãnh đạo các sở, ngành làm việc với đoàn. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Võ Sá thay mặt UBND tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Có 19/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt tiến độ kế hoạch đề ra; chỉ có 3 chỉ tiêu đạt thấp, gồm: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) và tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền phát biểu tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng phát biểu kết luận buổi giám sát

Để đạt được những kết quả này, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8-1-2022 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10-1-2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 7-12-2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các giải pháp Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đưa nền kinh tế của tỉnh sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế của cả nước.

6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Bình Phước tăng trưởng đứng thứ 2 ở khu vực Đông Nam Bộ và đứng thứ 35 cả nước. Trong hình là một góc Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước, huyện Chơn Thành

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh, mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm ước 12.618 tỷ đồng, đạt 34,8% so kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tốt về đầu tư, tái đầu tư cấp vốn cho phục hồi và phát triển nền kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đánh giá cao kết quả thực hiện nghị quyết của UBND tỉnh. Đồng thời, đối với những lĩnh vực còn hạn chế cần xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương liên quan.

6 tháng đầu năm, kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 6,91%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và thứ 35 so với cả nước. Ước thực hiện thu ngân sách 6 tháng đầu năm là 7.250 tỷ đồng, đạt 55% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 8.179 tỷ đồng, đạt 52% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2021. Thu hút đầu tư trong nước 6 tháng đầu năm ước thực hiện 5.471 tỷ đồng, tăng 2,8% về số vốn so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 54,7% kế hoạch năm. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) ước thực hiện 50 triệu USD (kể cả cấp mới và điều chỉnh), bằng 16,8% về số vốn so cùng kỳ năm 2021, đạt 12,3% kế hoạch năm.

 

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng đề nghị UBND tỉnh quan tâm thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách năm 2022 (dự kiến sẽ có điều chỉnh trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới). Đồng thời, sớm hoàn thành quy hoạch phát triển tỉnh để trình Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, rà soát điều chỉnh kịp thời chính sách về thu hút đầu tư, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, thực hiện thanh, kiểm tra kế hoạch sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch giảm nghèo của tỉnh năm 2022.

Theo đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, mặc dù 6 tháng đầu năm nay vẫn còn 3 chỉ tiêu đạt thấp nhưng UBND tỉnh không đề xuất điều chỉnh giảm các chỉ tiêu nghị quyết của HĐND tỉnh, mà tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với những chỉ tiêu đạt còn thấp để phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

 Nguồn: baobinhphuoc.com.vn

Tin liên quan