Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7, sớm hơn so với kế hoạch

Ngày xem: 2024/03/29 08:04:31 - Lượt xem: 182

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các Bộ trưởng các bộ liên quan và Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Để có cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép sớm đưa Luật Đất đai 2024 vào cuộc sống, cụ thể là có hiệu lực từ 1/7/2024, sớm hơn nửa năm so với kế hoạch (1/1/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo đối với các bộ, ngành tại địa phương.

Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7, sớm hơn so với kế hoạch
Luật Đất đai 2024 có thể được thi hành từ ngày 1/7, sớm hơn so với kế hoạch.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cần chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ các Nghị định như: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và hệ thống thông tin đất đai; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về giá đất; quy định về lấn biển; quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, Bộ cũng cần làm việc với các cơ quan liên quan đến xây dựng và ban hành theo thẩm quyền một số thông tư như: Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai; kỹ thuật bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; quy định về hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; quy định về nội dung, cấu trúc và kiểu thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ cần làm việc và trình Chính phủ 2 Nghị định gồm quy định về quỹ phát triển đất và quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; và 1 thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phó khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần trình Chính phủ Nghị định quy định về đất trồng lúa; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cần trình Quyết định về cơ chế, chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi; Bộ trưởng Bộ Nội vụ cần trình thông tư quy định về việc lập, quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính và hướng dẫn giải quyết các trường hợp chưa thống nhất.

Cuối cùng là Chủ tịch HĐND và UBND cấp tỉnh cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Đất đai 2024.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan ban ngành kể trên khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao và đảm bảo đúng thời gian trình theo chỉ đạo.

Tin liên quan