NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Ngày xem: 2022/08/16 11:14:34 - Lượt xem: 921

NGHỊ QUYẾT SỐ 570/NQ-UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và khoản 2 Điều 16 của Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 12/8, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã công bố Nghị quyết số 570/NQ-UBTVQH15 về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

CTTĐTBP) - Sáng 11/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua 2 dự thảo Nghị quyết về: Thành lập thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

TOAN CANH PHIEN HOP

Toàn cảnh Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 11/8. Ảnh: Trần Thể

Theo nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập 5 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 1 thị xã (thị xã Chơn Thành), giảm 1 huyện (huyện Chơn Thành), giảm 1 thị trấn và 4 xã, tăng 5 phường; có 11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 1 thành phố, 3 thị xã và 7 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã.

BTTUBP3

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường giải trình làm rõ thêm các nội dụng nêu ra tại phiên họp. Ảnh: Trần Thể

Thị xã Chơn Thành sau khi thành lập có 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người; có 9 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 5 phường: Hưng Long, Thành Tâm, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành và 4 xã: Minh Lập, Minh Thắng, Nha Bích, Quang Minh.

Huyện Chơn Thành nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Bình Phước, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài 35km, cách thành phố Thủ Dầu Một của tỉnh Bình Dương 55km và cách Thành phố Hồ Chí Minh 80km. Với địa hình tương đối bằng phẳng, vị trí địa lý gần các trung tâm công nghiệp lớn, có các tuyến đường huyết mạch chạy qua như: Quốc lộ 13, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh... thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, có vai trò kết nối tỉnh Bình Phước với các trung tâm phát triển như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Vương quốc Campuchia qua cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư.

BIEU QUYET THONG QUA

Biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Trần Thể

chu tich QH Vuong Dinh Hue

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự đồng tình với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết thành lập thị xã Chơn Thành theo đề nghị của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đó đã đến thăm và làm việc tại Bình Phước, chứng kiến huyện Chơn Thành tốc độ công nghiệp hóa rất mạnh, tốc độ đô thị hóa cũng rất cao, hệ thống giao thông đang dần kết nối đồng bộ, thu ngân sách hàng năm đều ở mức cao. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, trong tương lai, Chơn Thành sẽ là vùng động lực phát triển cho tỉnh Bình Phước cũng như của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Trần Thể
 

Tại Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006- 2020 (Quyết định số 194/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ), đã xác định huyện Chơn Thành thuộc phạm vi vùng trung tâm của tỉnh Bình Phước, định hướng tập trung phát triển công nghiệp - du lịch - dịch vụ gắn với các trục giao thông quan trọng. Đây là vùng có mật độ dân cư đông đúc, đô thị hóa cao và là động lực phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Bình Phước.

Chon Thanh thi xa

Một góc nhìn thị xã Chơn Thành từ trên cao. Ảnh: Đỗ Trình

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

-----------------------------

Số: 570/NQ-UBTVQH15

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

------------------------------------------------------------

 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14 và Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 246/TTr-CP ngày 08 tháng 7 năm 2022, Tòa án nhân dân tối cao tại Tờ trình số 389/TTr-TANDTC ngày 02 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Tờ trình số 12/TTr- VKSTC ngày 02 tháng 8 năm 2022, Báo cáo tham gia thẩm tra số 986/BC-UBTP15 ngày 04 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Tư pháp và Báo cáo thẩm tra số 996/BC-UBPL15 ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập thị xã Chơn Thành và 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 

1. Thành lập thị xã Chơn Thành thuộc tỉnh Bình Phước trên cơ sở toàn bộ 390,34 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 121.083 người của huyện Chơn Thành.

Thị xã Chơn Thành giáp các huyện Đồng Phú, Hớn Quản, thành phố Đồng Xoài và tỉnh Bình Dương.

2. Thành lập 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành như sau:

a) Thành lập phường Hưng Long trên cơ sở toàn bộ 32,1 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 23.490 người của thị trấn Chơn Thành.

Phường Hưng Long giáp các phường Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm;

b) Thành lập phường Thành Tâm trên cơ sở toàn bộ 40,39 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 13.079 người của xã Thành Tâm.

Phường Thành Tâm giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành và tỉnh Bình Dương;

c) Thành lập phường Minh Hưng trên cơ sở toàn bộ 62,05 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 41.806 người của xã Minh Hưng.

Phường Minh Hưng giáp các phường Hưng Long, Minh Long, Minh Thành, xã Nha Bích; huyện Hớn Quản và tỉnh Bình Dương;

d) Thành lập phường Minh Long trên cơ sở toàn bộ 37,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.738 người của xã Minh Long.

Phường Minh Long giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm và tỉnh Bình Dương;

đ) Thành lập phường Minh Thành trên cơ sở toàn bộ 51,91 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 7.707 người của xã Minh Thành.

Phường Minh Thành giáp các phường Hưng Long, Minh Hưng, Thành Tâm, xã Nha Bích và tỉnh Bình Dương.

3. Sau khi thành lập thị xã Chơn Thành và thành lập 05 phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước:

a) Thị xã Chơn Thành có 09 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Hưng Long, Minh Hưng, Minh Long, Minh Thành, Thành Tâm và 04 xã: Minh Thắng, Minh Lập, Nha Bích, Quang Minh;

b) Tỉnh Bình Phước có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 01 thành phố, 03 thị xã và 07 huyện; 111 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 20 phường và 05 thị trấn.

Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

1. Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

2. Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của Nhân dân địa phương, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sắp xếp tổ chức bộ máy, quyết định biên chế, số lượng Thẩm phán, Kiểm sát viên, công chức khác và người lao động của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo quy định của pháp luật

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có tên gọi gắn với địa danh các đơn vị hành chính được thành lập mới phải hoàn thành việc đổi tên để hoạt động với tên gọi quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.  

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội      chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 14 thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2022.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;
- Ban Tổ chức Trung ương;

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Tổng cục Thống kê;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ĐBQH tỉnh Bình Phước;
- Lưu: HC, PL.

Số e-PAS: 65684

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 Vương Đình Huệ

 

 

 

 

>> Thông tin tại : NGHỊ QUYẾT SỐ 570/NQ-UBTVQH15 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ THÀNH LẬP THỊ XÃ CHƠN THÀNH VÀ CÁC PHƯỜNG THUỘC THỊ XÃ CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC (quochoi.vn)

Tin liên quan