QUY HOẠCH 1/500 GỒM NHỮNG GÌ?

23/04/2021 - Lượt xem:

Quy hoạch 1/500 gồm những giấy tờ nào và quy trình phê duyệt bản vẽ chi tiết 1/500. Điều kiện để doanh nghiệp xin giấy phê duyệt 1/500 và các khoản thuế phí phải đóng trong...

Xem thêm