Trong hai ngày 08-09/03/2021. Công ty Địa Ốc Xanh Toàn Cầu đã tổ chức khóa học “Xây Dựng Đội Nhóm Vô Địch ”. với sự đồng hành của Diễn giả Nguyễn Đình Luyện.

Xem thêm