(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ đặt ra 3 định hướng lớn cho phát triển tỉnh Bình Phước trong giai đoạn tới, đó là: Phát huy tinh thần tự lực, tự cường; thu hút tận dụng...

Xem thêm