Trước tiên để không tranh cãi lệch hướng: phải XÁC ĐỊNH RÕ ĐỐI TƯỢNG: những người cả nhà chỉ có 3 tỷ (và chưa có nhà) thì không thể áp dụng tư duy của 1 người có 10...

Xem thêm