Tổng quan về dự án cao tốc Đắk Nông - Bình Phước

Ngày xem: 2022/05/16 16:58:41 - Lượt xem: 1378

Một số thông tin về dự án đường cao tốc đoạn Đắk Nông - Bình Phước theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tin liên quan