Dự án đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư

Ngày xem: 2022/03/03 17:53:55 - Lượt xem: 999

(BĐT) - Do được bổ sung thêm vốn, Dự án Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư dù đang trong thời gian thực hiện các gói thầu xây lắp nhưng vẫn được chủ đầu tư tiếp tục lựa chọn nhà thầu để đầu tư nâng cấp. Hiện, 2/4 gói thầu thuộc Dự án đã lựa chọn được nhà thầu để thực hiện đầu tư nâng cấp từ quy mô nền đường sỏi lên nền đường nhựa. 2 gói thầu nâng cấp đường còn lại sẽ được tổ chức lựa chọn nhà thầu trong năm 2022.

 

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước vừa công khai kết quả lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu nâng cấp 2 đoạn tuyến thuộc Dự án Xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư.

Cụ thể, Gói thầu Nâng cấp đoạn từ cuối đường Minh Hưng - Đồng Nơ đến đường ĐT.752 (Km13+919,86 - Km22+839,41) - Ký hiệu XL2A do Liên danh Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Xây dựng Khánh Vĩnh - Công ty TNHH Liên Minh thực hiện. Giá trúng thầu là 93,337 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,9%.

Gói thầu Nâng cấp đoạn từ cầu số 5 (cầu Cần Lê) đến đường Đồng Tâm - Tà Thiết (Km33+763,26 - Km39+866,73) - Ký hiệu XL4A do Liên danh Công ty CP Xây lắp Thành An - Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư thực hiện. Giá trúng thầu là 70,173 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 3%.

Theo tìm hiểu, Dự án Xây dựng đường giao thông phía tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư được khởi công vào tháng 9/2020. Tuyến đường này dài khoảng 50km với tổng nguồn vốn đầu tư 965 tỷ đồng (nguồn ngân sách). Dự án bao gồm 5 gói thầu xây lắp chính đã lựa chọn được nhà thầu trong năm 2020 và đầu năm 2021. Hiện, các gói thầu này đang trong thời gian thực hiện hợp đồng.

Trong đó, Gói thầu Xây dựng đường giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư (đoạn từ ĐT 751 đến đường Minh Hưng - Đồng Nơ) - Ký hiệu XL01 do Công ty TNHH Cầu Đường Đồng Phú thực hiện với giá trúng thầu 50,2 tỷ đồng.

Gói thầu Xây dựng Đoạn từ cuối đường Minh Hưng Đồng Nơ đến đường ĐT 752 (Km 13+919.86 - Km22+839,41) - Ký hiệu XL02 do Liên danh Công ty TNHH Thành Liêm - Công ty CP Sản xuất-Xây dựng-Thương mại và Nông nghiệp Hải Vương thực hiện với giá trúng thầu 69,1 tỷ đồng.

Gói thầu Xây dựng đoạn từ đường ĐT 752 đến trước cầu số 5 (cầu Cần Lê) (Km 22+839.41 - Km 33+763.26) - Ký hiệu XL03 do Liên danh Công ty TNHH Một thành viên xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú đảm nhiệm với giá trúng thầu 64,491 tỷ đồng.

Gói thầu Xây dựng đoạn từ cầu số 5 (cầu Cần Lê) đến đường Đồng Tâm - Tà Thiết (Km 33+763.26 - Km 39+866.73) - Ký hiệu XL04 do Công ty CP Xây dựng dịch vụ và thương mại 68 thực hiện với giá trúng thầu 58,7 tỷ đồng.

Theo một cán bộ của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước, khi khởi công xây dựng Dự án, do nguồn ngân sách hạn hẹp nên các đoạn tuyến của Dự án chỉ được đầu tư với nền đường sỏi. Tổng vốn đầu tư là 965 tỷ đồng. Chủ đầu tư khi đó đã lựa chọn được nhà thầu của 4 gói thầu xây lắp (từ gói XL01 - XL04).

Tới đầu năm 2021, khi Dự án được bổ sung thêm vốn, nâng tổng mức đầu tư lên 1.450 tỷ đồng, Gói thầu XL05 đã được điều chỉnh, bổ sung với quy mô từ nền đường sỏi lên nền đường nhựa. Do đó, Gói thầu Xây dựng đoạn từ đường Đồng Tâm - Tà Thiết đến Km cuối tuyến (Km 39+866.73 - Km 52+679.24) - Ký hiệu XL05 sau điểu chỉnh, bổ sung được tổ chức đấu thầu. Liên danh Công ty CP Đầu tư xây lắp Miền Nam Bình Phước - Công ty TNHH MTV Xây dựng Nam Thành - Công ty TNHH Cầu đường Đồng Phú trúng thầu với giá 347,5 tỷ đồng.

Đối với 4 gói thầu xây lắp còn lại, chủ đầu tư cũng đã phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung để lựa chọn nhà thầu thực hiện nâng cấp nền đường từ nền sỏi sang nền đường nhựa. Ngoài Gói thầu XL2A và Gói thầu XL4A vừa lựa chọn xong nhà thầu, 2 gói thầu nâng cấp còn lại (Gói thầu XL01A và Gói thầu XL03A) dự kiến sẽ lựa chọn nhà thầu vào đầu năm 2022.

Cán bộ của bên mời thầu cho biết, theo thời gian thực hiện hợp đồng được phê duyệt ban đầu, 4 gói thầu theo tiến độ phải bước vào giai đoạn cuối, hoàn thành. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, có một số yếu tố phát sinh (khâu giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế, đoạn tuyến) nên một số gói thầu đã được gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng.

Với việc lựa chọn được các nhà thầu nâng cấp tại Gói thầu XL2A và Gói thầu XL4A, ngay khi nhà thầu thi công xong nền sỏi đối với từng đoạn tuyến, nhà thầu trúng gói thầu phần nâng cấp sẽ tiếp tục thực hiện thi công phần nền nhựa đối với đoạn tuyến này, cán bộ nêu trên thông tin.

Được biết, tuyến giao thông phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Chơn Thành - Hoa Lư có vai trò quan trọng trong vận chuyển hàng hoá từ TP.HCM - Bình Dương - Bình Phước đến khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Campuchia.

Tin liên quan