Kinh tế TP.HCM 9 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, kết quả trên không chỉ thể hiện sự điều hành, lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền mà còn nhờ vào sự nỗ lực, đóng góp...

Xem thêm